Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános információk
Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon
Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adatai tekintetében?
Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

 visszavonni. Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök
A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ez főként úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely
Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolati kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, weboldal-hozzáférések és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

A következő tárhelyszolgáltatót használjuk: Raidboxes GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster, Németország.

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése
Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződést kötöttünk a tárhelyszolgáltatóval.

Cloudflare
A "Cloudflare" szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (a továbbiakban "Cloudflare").

A Cloudflare globálisan elosztott tartalomszolgáltató hálózatot kínál DNS-sel. Ez technikailag a Cloudflare hálózatán keresztül irányítja az információátvitelt az Ön böngészője és a weboldalunk között. Ez lehetővé teszi a Cloudflare számára, hogy elemezze a böngészője és a weboldalunk közötti forgalmat, és szűrőként működjön a szervereink és az internetről érkező, potenciálisan rosszindulatú forgalom között. Ennek során a Cloudflare cookie-kat vagy más technológiákat is használhat az internetfelhasználók felismerésére, de ezeket kizárólag az itt leírt célra használja.

A Cloudflare használata jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunkat a lehető leghibamentesebben és legbiztonságosabban tudjuk biztosítani (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

A Cloudflare biztonságáról és adatvédelméről további információkat itt talál: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk a Cloudflare-rel.

Bunny CDN
A BunnyCDN/BunnyNet tartalomszolgáltató hálózatot (CDN) használjuk. A szolgáltató a BunnyWay informacijske storitve d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode, Szlovénia.

A Bunny globálisan elosztott tartalomszolgáltató hálózatot kínál. Ez technikailag a Bunny hálózatán keresztül irányítja az információátvitelt az Ön böngészője és a weboldalunk között. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy növeljük weboldalunk világszintű elérhetőségét és teljesítményét.

A Bunny használata jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunkat a lehető leghibamentesebben és legbiztonságosabban tudjuk biztosítani (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

További információkat a Bunny Cloud CDN-ről itt talál: https://bunny.net/privacy

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése
Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében a Bunny CDN használatára vonatkozóan megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződést kötöttünk a Bunnyval.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervről
A weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős szerv:

Vi UNION GmbH
Elisabeth Kaufmann
Hasnerstraße 2
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: +43 664 46 86 404
E-mail: [email protected]

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

 

Tárolási időszak
Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzat nem határoz meg pontosabb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűnnek.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL FAKADÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLJA. HA TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA A FELDOLGOZÁSRA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOKAT TUDUNK IGAZOLNI, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatósághoz való jogorvoslathoz való jog
A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős személynek, ez csak annyiban történik meg, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL- vagy TLS-titkosítás
Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha a költségekkel kapcsolatos szerződés megkötését követően kötelesek vagyunk megadni az Ön fizetési adatait (pl. számlaszámot beszedési megbízás esetén), akkor ezekre az adatokra a fizetések feldolgozásához van szükség.

Az általános fizetési módokon (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés
Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

A feldolgozás korlátozásához való jog
Önnek joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.

Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.

Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

Tiltakozás a reklám e-mailekkel szemben
Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy az impresszum kötelezettsége keretében közzétett elérhetőségi adatokat olyan reklám- és tájékoztató anyagok küldésére használják fel, amelyeket nem kértek kifejezetten. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik
Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szövegfájlok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy tartósan (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél cég bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Sok cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik) vagy az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönségméréshez szükséges sütik) szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél által vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Sütikhez való hozzájárulás a TRUENDO-val
Weboldalunk a Cookiebot sütikhez való hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén történő tárolásához, és ezt adatvédelmi szempontból megfelelő módon dokumentálja. A technológia szolgáltatója a TRUENDO Technologies GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Bécs, Ausztria (a továbbiakban "TRUENDO").

Amikor Ön belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a Cookiebot szervereivel, hogy megkapja az Ön hozzájárulását és egyéb nyilatkozatokat a cookie-k használatára vonatkozóan. A Cookiebot ezután egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását ki tudja rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Cookiebot cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi tárolási kötelezettségeket ez nem érinti.

A Cookiebot a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

 

Szerződés a megrendelés feldolgozására

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a Cookiebottal. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a Cookiebot kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Szerver naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

A böngésző típusa és verziója
A használt operációs rendszer
Referrer URL
A hozzáférő számítógép gazdaneve
A szerver lekérdezésének időpontja
IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem érintik.

5 hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címének megadásához és a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás vagy a cél megszűnése után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Fenntartjuk a jogot, hogy a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül saját belátásunk szerint töröljük vagy letiltsuk az e-mail címeket a hírlevél-elosztó listáról.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekünk.

MailPoet

Ez a weboldal a MailPoet szolgáltatást használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Franciaország (a továbbiakban MailPoet).

A MailPoet egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A hírlevelek küldése céljából megadott adatokat a mi szervereinken tároljuk, de a MailPoet szerverein keresztül küldjük el, hogy a MailPoet feldolgozza a hírlevéllel kapcsolatos adatait (MailPoet küldő szolgáltatás). Részletek itt találhatók: https://account.mailpoet.com/.

Adatelemzés a MailPoet segítségével
A MailPoet segítségével elemezni tudjuk hírlevél-kampányainkat. Például láthatjuk, hogy egy hírlevél-üzenetet megnyitottak-e, és hogy milyen linkekre kattintottak, ha egyáltalán kattintottak. Így többek között megállapíthatjuk, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran.

Ezenkívül láthatjuk, hogy a megnyitás/kattintás után végrehajtottak-e bizonyos, korábban meghatározott műveleteket (konverziós arány). Például láthatjuk, hogy a hírlevélre kattintás után történt-e vásárlás.

A MailPoet azt is lehetővé teszi, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák szerint felosszuk ("klaszterezzük"). A hírlevél címzettjei például kor, nem vagy lakóhely szerint is feloszthatók. Így a hírlevelek jobban igazíthatók az adott célcsoportokhoz. Ha nem szeretné, hogy a MailPoet elemezze a hírlevelét, akkor le kell iratkoznia. Erre a célra minden hírlevél-üzenetben egy megfelelő linket biztosítunk.

A MailPoet funkcióiról részletes információt a következő linken talál: https://account.mailpoet.com/ és https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

A MailPoet adatvédelmi irányelveit a következő címen találja: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Jogalap
Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Tárolási időszak
A hírlevél küldése céljából megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevélről való leiratkozás vagy a cél megszűnése után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Fenntartjuk a jogot, hogy a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül saját belátásunk szerint töröljük vagy letiltsuk az e-mail címeket a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevél-listáról, e-mail címét egy feketelistán tárolhatjuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek küldését. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem egyesítjük más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekünk.

Szerződés a megrendelés feldolgozására

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a MailPoet-tel. Ez az adatvédelmi törvény által előírt szerződés biztosítja, hogy a MailPoet kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően kezelje a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

6. webanalitika

Clicky
Ez a weboldal a Roxr Software, Ltd ("Clicky") által nyújtott Clicky Real Time Web Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Clicky "cookie-kat" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A cookie-k által generált, a weboldal felhasználók általi használatára vonatkozó információkat általában az USA-ban található Clicky szerverre továbbítják és ott tárolják.

Abban az esetben azonban, ha az IP-anonimizálás aktiválva van ezen a weboldalon, a Clicky az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen megrövidíti a felhasználó IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra az USA-ban található Clicky szerverre, ahol lerövidítik. Az IP-anonimizálás aktív ezen a weboldalon. A Clicky a weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat a weboldal felhasználók általi használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára.

A felhasználók a böngészőjük megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatják a sütik használatát. Ez az ajánlat azonban tájékoztatja a felhasználókat, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudják teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. A felhasználók a cookie-k által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címüket is) Clicky általi gyűjtését, valamint ezen adatok Clicky általi feldolgozását is megakadályozhatják a https://clicky.com/optout oldalon elérhető linkre kattintva.

A Clicky adatfelhasználásáról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről további információkat a Clicky weboldalain talál: https://clicky.com/terms/privacy.

7. bővítmények és eszközök

Font Awesome (helyi tárhely)
Ez az oldal a Font Awesome-t használja a betűtípusok és szimbólumok egységes megjelenítéséhez. A szolgáltató a Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Amikor egy oldalt hív meg, a böngésző betölti a szükséges betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek, betűtípusok és szimbólumok megfelelően jelenjenek meg. Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Font Awesome szervereihez. Ez lehetővé teszi a Font Awesome számára, hogy megtudja, hogy az Ön IP-címét használta a weboldal eléréséhez. A Font Awesome használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a weboldalunkon a betűtípusok egységes megjelenítését biztosítsuk. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha a böngészője nem támogatja a Font Awesome-t, akkor a számítógépének alapértelmezett betűtípusa kerül felhasználásra.

A Font Awesome-ra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg a Font Awesome adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://fontawesome.com/privacy.

0
    0
    Az Ön kosara
    A kosár üresVissza a boltba
      Szállítás kiszámítása